Kennis

Een van de kernactiviteiten van de Vereniging voor Heggenvlechten is:

• Kennis vergaren en delen

Onze website is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Input hiervoor is te allen tijde welkom en maakt de toegevoegde waarde van de website voor alle bezoekers telkens weer een stukje beter.
Heb je aanvullingen, ideeën of suggesties maak ze kenbaar aan het bestuur.