Wat doen wij

Onze kernactiviteiten met betrekking tot heggen en heggenvlechten zijn:

• Kennis vergaren en delen
• Evenementen organiseren en initiatieven daartoe ondersteunen
• Opleiden van heggenvlechters in gildeverband
• Onderzoek naar heggenvlechten bevorderen
• Bevorderen duurzaam beheer van heggen
• Stimuleren aanleg van nieuwe heggen

Het eerste jaar zal de vereniging zich richten op het werven van leden in Nederland
en België en het uitwerken van het programma. Er zal direct begonnen worden met het opzetten van een website en het gebruik van social media zodat een platform en netwerk zo snel mogelijk hun vorm krijgen. De Vereniging is nieuw en in ontwikkeling.
Er zijn nog vele handen en ideeën nodig. Word daarom lid en geef aan hoe je denkt bij te kunnen dragen aan meer heggen en heggenvlechten.