Visie

Het heggenvlechten is naar ons idee een krachtig middel om het aanplanten en beter beheren van heggen in Nederland te bevorderen. Het heggenvlechten is een ambacht dat tot de verbeelding spreekt, waardoor steeds meer mensen het willen beoefenen. Dit komt ten goede aan de kwaliteiten van onze heggen en vergroot bovendien de bekendheid van deze fraaie én belangrijke landschapselementen. Tegen deze achtergrond zetten wij ons ervoor in, dat er een breed kader aan goed opgeleide, ervaren heggenvlechters ontstaat. Heggenvlechters die kennis hebben van heggen, hun ecologie en van uiteenlopende vlechttechnieken. Zij verstaan hun vak en weten mensen enthousiast te maken. Een vereniging voor heggenvlechten kan deze idealen helpen realiseren.