Missie

Het is onze missie om het heggenvlechten bij een breed publiek bekend te maken.
Daarmee willen we ook een bijdrage leveren aan uitbreiding en beter beheer van
onze landelijke heggen. Het heggenvlechten beschouwen we daarom niet enkel
als een eeuwen oud ambacht, maar ook als een innovatieve beheermaatregel voor
modern landschapsbeheer. Het Nederlandse landschap is ons werkterrein. Tot het
brede publiek waarop we ons richten behoren eigenaren en beheerders, recreanten
en bewoners, ambachtslieden en vrijwilligers, maar ook bestuurders en uitvoerders.
We zijn er van overtuigd dat het ambacht niet alleen de beoefenaars veel te bieden
heeft maar ook de biodiversiteit en het landschap zal verrijken.