Nieuws Lingewaard

5 Oktober 2019
Met de (droge!) zomer al weer een heel eind in de vergetelheid, is het weer tijd om het vorige seizoen te evalueren en plannen te maken voor de komende vlechtactiviteiten in de Lingewaardse contreien.
Nadat er weer veel vlechtmeters zijn gemaakt bij het kasteel is begin maart het seizoen afgesloten met een gezamenlijke werkdag met de afzonderlijke natuurwerkgroepen binnen de gemeente Lingewaard om het achterstallig groenonderhoud bij kasteel Doornenburg aan te pakken.
Een nieuw initiatief door ons opgezet om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren en wat men aan natuurwerk verricht. Dat de (vrijwillige) groenploeg van het kasteel voortdurend kampt met een tekort aan man-/vrouwkracht is bovendien een belangrijke aanleiding.
De vrijwillige groenploeg van het kasteel, ondersteund door de knotploegen van Bemmel en Huissen en onze heggenvlechtbrigade, allen vallend onder Lingewaard Natuurlijk hebben de handen uit de mouwen gestoken. Hierbij werden ze versterkt door de knotploeg Doornenburg / Roswaard.
De opkomst was groot, ongeveer 40 enthousiaste mannen en vrouwen, en er is veel werk verzet, onder andere het opschonen van de droge greppel naast de grotendeels gevlochten heg langs de Rijnstraat, die volledig dicht gegroeid is met riet en opslag van sleedoorn, vlier, hazelaar en andere soorten.
Tevens zijn er delen van de heg met uitval opnieuw ingeplant.
Daarnaast zijn er voorbereidingen (grondbewerking) getroffen voor de aanplant van een nieuwe heg langs de Lingeweg, dat zijn beslag zal krijgen op de Nationale Boomfeest /plantdag op 13 maart aanstaande. Op die dag hebben Lingewaardse schoolkinderen zeshonderd meter meidoornheg aangeplant onder begeleiding van vrijwilligers van de Stichting Lingewaard Natuurlijk. Daarbij kregen de kinderen (met ouders) uitleg over de aanplant, onderhoud en het hoe en waarom van het vlechten.
Al met al een groot succes, en er gaan al stemmen om dit jaarlijks met alle groepen samen te herhalen.
In juni en september zijn de door onze groep geadopteerde heggen bij de boomgaard in Gendt en op het landgoed van kasteel Doornenburg onder handen genomen en geknipt. Afspraak was dat de heggen op deze hoogte blijven om vrij zich op het kasteel en de boomgaard te houden.
Omdat het een erg ruwe en brede struweelheg was gaan we verder met de gemengde / vrije stijl, dat wil zeggen deels levende staanders en grotendeels staken die uit de omgeving zelf te oogsten zijn (hazelaar) met afvlechten aan bovenzijde in maasheggenstijl.
Op 4 zaterdagen zal er de komende winter weer gevlochten worden door onze vlechtgroep, er ligt nog 45 meter struweelheg te wachten, als je ge├»nteresseerd bent om een of meer zaterdagen mee te vlechten ook al heb je nog geen ervaring dan kun je contact opnemen met Hans van Berlo, co├Ârdinator van de Heggenvlechtbrigade van Stichting Lingewaard Natuurlijk, via heggen@lingewaardnatuurlijk.nl of 06-47391233 Hans van Berlo